Nghiên cứu Vật lý năng lượng cao và vũ trụ học

6/1/2020 306 lượt xem
Với mong muốn giải đáp những vấn đề cơ bản của lịch sử vũ trụ cũng như câu hỏi muôn thuở “vì sao chúng ta tồn tại”  
Chi tiết

Các đề tài NCKH

2/1/2020 537 lượt xem
Các đề tài NCKH tại khoa Khoa học cơ bản  
Chi tiết

Công bố ISI năm 2019

1/1/2020 551 lượt xem
Công bố quốc tế có uy tín năm 2019 của khoa Khoa học cơ bản  
Chi tiết