KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Văn phòng khoa Khoa học Cơ bản, tầng 5 nhà A2, phòng 503
Thư ký Khoa: ThS. Nguyễn Thị Điểm, điện thoại: 0915319139

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA

Đường Nguyễn Văn Trác, P. Yên Nghĩa, Q.Hà Đông Tp Hà Nội
ĐT: 0242.2180.336 | Hotline: 094.651.1010 Email: info@phenikaa-uni.edu.vn

Thông tin liên hệ

Họ và tên:  
Địa chỉ:
Email:  
Điện thoại:
Tiêu đề:  
Yêu cầu: