Trường Đại học PHENIKAA trao 25 suất học bổng trị giá 100% học phí toàn khóa học cho tân sinh viên

15/7/2019 275 lượt xem
25 suất học bổng 100% học phí toàn khóa sẽ được trao cho 25 thí sinh có điểm xét tuyển đại học trên 24 điểm và nhiều mức học bổng hấp dẫn khác  

Chương trình đào tạo Công nghệ vật liệu

10/3/2019 374 lượt xem
Chương trình đào tạo Công nghệ vật liệu  

Seminar của các Giáo sư trường Tokyo Institute of Technology

13/2/2019 326 lượt xem
Thông báo 2  

Trường Đại học PHENIKAA trao 25 suất học bổng trị giá 100% học phí toàn khóa học cho tân sinh viên

15/7/2019 275 lượt xem
25 suất học bổng 100% học phí toàn khóa sẽ được trao cho 25 thí sinh có điểm xét tuyển đại học trên 24 điểm và nhiều mức học bổng hấp dẫn khác  

Chương trình đào tạo Công nghệ vật liệu

10/3/2019 374 lượt xem
Chương trình đào tạo Công nghệ vật liệu  

Seminar của các Giáo sư trường Tokyo Institute of Technology

13/2/2019 326 lượt xem
Thông báo 2