Lễ ra mắt hai viện PRATI và TIAS

22/2/2019 265 lượt xem
Sự kiện  

Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 Trường đại học Phenikaa

22/2/2019 255 lượt xem
Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 Trường đại học Phenikaa  

Trường đại học Phenikaa tham gia giải bóng đá cụm liên kết an ninh khu vực Bala - Hà Đông

22/2/2019 354 lượt xem
Trường đại học Phenikaa tham gia giải bóng đá cụm liên kết an ninh khu vực Bala - Hà Đông  

Sự kiện

22/2/2019 234 lượt xem
Sự kiện  

Lễ ra mắt hai viện PRATI và TIAS

22/2/2019 265 lượt xem
Sự kiện  

Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 Trường đại học Phenikaa

22/2/2019 255 lượt xem
Tư vấn tuyển sinh đại học năm 2019 Trường đại học Phenikaa