Thông báo tham dự Chương trình tập huấn về Sở hữu trí tuệ năm 2021

24/2/2021 31 lượt xem
Căn cứ kế hoạch số 04/KH-ĐHP-KHCN ngày 28/1/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa về việc tổ chức Chương trình tập huấn về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ và Trường đại học Phenikaa đồng ... 

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

24/2/2021 33 lượt xem
Phòng Khoa học công nghệ thông báo về việc mời tham gia đăng ký đề xuất/đặt hàng đề tài KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.  

Thông báo Kế hoạch giảng dạy, học tập trực tuyến

23/2/2021 55 lượt xem
Căn cứ Kế hoạch triển khai giảng dạy - học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến, Nhà trường thông báo tới các giảng viên và sinh viên kế hoạch giảng dạy - học tập cụ thể từ ngày ... 

Trường ĐH Phenikaa tìm kiếm đại sứ truyền thông năm 2021

19/2/2021 220 lượt xem
Chương trình tìm kiếm đại sứ Phenikaa Ambassadors là sân chơi dành cho sinh viên hiện tại của trường, với sự hỗ trợ của Ban cố vấn, sau các vòng tuyển chọn, chương trình sẽ chọn ra một nhóm 35 ... 

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

6/2/2021 183 lượt xem
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 2022 của như sau:  

Thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 2022 của Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Nghệ An

6/2/2021 166 lượt xem
Sở KHCN tỉnh Nghệ An thông báo về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KH&CN 2022 như sau:  

Tăng cường biện pháp phòng chống dịch Covid-19 và đóng cửa KTX Trường Đại học Phenikaa

29/1/2021 177 lượt xem
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 04/01/2021 và ngày 28/01/2021 Trường Đại học Phenikaa đã phát đi Thông báo số 01/TB-ĐHP-HCQT và Thông báo số 14/TB-ĐHP-HCQT về việc tăng cường các biện pháp phòng chống trước diễn ... 

Thông báo tham dự Chương trình tập huấn về Sở hữu trí tuệ năm 2021

24/2/2021 31 lượt xem
Căn cứ kế hoạch số 04/KH-ĐHP-KHCN ngày 28/1/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Phenikaa về việc tổ chức Chương trình tập huấn về Sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu trí tuệ và Trường đại học Phenikaa đồng ... 

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2022 của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh

24/2/2021 33 lượt xem
Phòng Khoa học công nghệ thông báo về việc mời tham gia đăng ký đề xuất/đặt hàng đề tài KHCN bắt đầu thực hiện từ năm 2022 của Sở khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh.  

Thông báo Kế hoạch giảng dạy, học tập trực tuyến

23/2/2021 55 lượt xem
Căn cứ Kế hoạch triển khai giảng dạy - học tập và hỗ trợ học tập trực tuyến, Nhà trường thông báo tới các giảng viên và sinh viên kế hoạch giảng dạy - học tập cụ thể từ ngày ...