Nghiên cứu Vật lý năng lượng cao và vũ trụ học

6/1/2020 252 lượt xem
Với mong muốn giải đáp những vấn đề cơ bản của lịch sử vũ trụ cũng như câu hỏi muôn thuở “vì sao chúng ta tồn tại”  

Nghiên cứu Vật lý năng lượng cao và vũ trụ học

6/1/2020 252 lượt xem
Với mong muốn giải đáp những vấn đề cơ bản của lịch sử vũ trụ cũng như câu hỏi muôn thuở “vì sao chúng ta tồn tại”