Phòng thí nghiệm vật lý đại cương

13/5/2020 112 lượt xem
Phòng thí nghiệm vật lý đại cương được trang bị những thiết bị thí nghiệm an toàn và hiện đại.  

Phòng thí nghiệm vật lý đại cương

13/5/2020 112 lượt xem
Phòng thí nghiệm vật lý đại cương được trang bị những thiết bị thí nghiệm an toàn và hiện đại.