Hợp tác trong nước

2/22/2019 3:28 AM
Khoa KHCB hiện đang hợp tác chặt chẽ với các trường đại học trong nước như: Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Khoa Khoa học Tự nhiên - Đại học Cần thơ, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, Khoa Vật lý - Trường đại học Quy nhơn...vv.