Hợp tác quốc tế

2/22/2019 3:28 AM
Các thầy cô là giảng viên cơ hữu/thỉnh giảng thuộc bộ môn Vật lý khoa KHCB có nhiều chương trình hợp tác với các trường, viện nghiên cứu tại các nước có nền khoa học tiên tiến như Mỹ, Châu Âu, Nhật bản, Hàn quốc...vv.