Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Khoa học cơ bản

3/19/2020 7:38 AM
 • Tiến sĩ: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • Thạc sĩ: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
 • H-index: 6; 86 citations
 • ISI-Scopus papers: >16
 • Google Scholar/ Researchgate/ Publons/ Orcid
 • Tiến sĩ: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Thạc sĩ: Đại học Quốc gia Hà Nội
 • H-index: 22; >1500 citations
 • ISI-Scopus papers: >50
 • Google Scholar/ Researchgate
 • Tiến sĩ: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • ISI-Scopus papers: >19
 • Tiến sĩ: Học viện Khoa học và Công nghệ
 • Thạc sĩ: Đại học Sư phạm Hà Nội
 • ISI-Scopus papers: >4
 • Google Scholar/ Researchgate/ Orcid
 • Thạc sĩ: Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Thạc sĩ: Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Tiến sĩ: NCS tại Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
 • Thạc sĩ: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sĩ: Osaka University, Japan
 • Thạc sĩ: Osaka University, Japan
 • Google Scholar
 • Tiến sĩ: Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam
 • Thạc sĩ: Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, Việt Nam
 • Tiến sĩ: Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
 • Thạc sĩ: Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam