Bộ môn Toán

7/4/2019 7:07 AM
        ThS. Trần Thanh Bình
Giảng viên 
binh.tranthanh@phenikaa-uni.edu.vn

    
                                      
             
   
PGS. TS. Đỗ Văn Nam
Giảng viên/Nghiên cứu viên
nam.dovan@phenikaa-uni.edu.vn

website
       
             
   
PGS. TS. Phùng Văn Đồng
Giảng viên/Nghiên cứu viên
dong.phungvan@phenikaa-uni.edu.vn
CV
website
     

 

 

             
  TS. Cao Hoàng Nam
Giảng viên/Nghiên cứu viên
nam.caohoang@phenikaa-uni.edu.vn
website
       
             
  TS. Đỗ Quốc Tuấn
Giảng viên/Nghiên cứu viên
tuan.doquoc@phenikaa-uni.edu.vn
website