Bộ môn Lý luận chính trị và Pháp luật

7/4/2019 7:34 AM
      ThS. Nguyễn Phương Thảo                 
Giảng viên Pháp luật đại cương
thao.nguyenphuong@phenikaa-uni.edu.vn
CV
 
       
  ThS. Đồng Thị Tuyền
Giảng viên Lý luận chính trị
tuyen.dongthi@phenikaa-uni.edu.vn

CV

 
 
       
  ThS. Đỗ Khánh Chi
Giảng viên Lý luận chính trị
chi.dokhanh@phenikaa-uni.edu.vn